Kvalité & miljö

Roland Gustavsson Grävmaskiner AB sätter kunden i centrum. Kunden skall kunna känna sig trygg, och utan problem lämna över ansvaret på oss. Då företaget är ISO-certifierat lägger vi stor kraft på att leva upp till våra miljö och kvalitetsmål. Vi vill arbeta med beställare som förordar kvalitet och följer upp att lagar och regler efterlevs.

Att våra maskiner och utrustning ständigt kontrolleras och besiktigas är en självklarhet och följs upp genom vårt skräddarsydda serviceprogram.

Vi har internutbildningar och externutbildningar för att ständigt ligga steget före våra konkurrenter.

RGG har egna kravdokument som behandlar arbetsmiljö, miljö och kvalitet för anställda och underentreprenörer, samt avtal som reglerar att det efterlevs.

Försäkringar för våra åtaganden är naturligtvis en självklarhet.

Trygghet för kunden är något vi värderar högt och vi tror på hela och rena fordon. Vi vet att kvalitet lönar sig.

 

Vi är Certifierade för ISO9001, ISO14001 och Arbetsmiljö 2001:1.

Certifieringsansvarig:

Linda Gustavsson

022121120

ISO9001

ISO14001

MILJÖPOLICY