Ledningsarbeten

Vi är specialister på ledningsarbeten.  Med en lång erfarenhet och specialanpassade maskiner samt egenutvecklad utrustning har vi tillsammans med personalen skaffat oss ett marknadsledande koncept, både för våra kunder och oss själva.

Företaget arbetar med allt från bredband till högspänning, och har resurser för totalentreprenader. Vi kan leverera allt från projektering till inmätning. Dvs, när våra jobb är avslutade så ska det vara komplett färdigt. Ett enklare och bekvämare sätt för dig som kund.

Våra arbetsmetoder är varierande beroende på jobb och förutsättningar då vi anpassar resurserna efter aktuellt uppdrag.

Skopgrävning (inkl Narrow trenching), kedjegrävning, linjearbeten, plöjning, microtrenching, inmätning och styrd borrning mm. Vi anpassar oss till rådande förhållanden och beställaren känner sig trygg med att den mest fördelaktiga resurs används på rätt plats.

Vi har BB3, ESA och Incert.