Schakt-/Grävfri teknik

RGG använder sig av marknadens olika metoder.

Styrd borrning:

RGG har egna resurser och kan snabbt tillfredsställa behovet. Vi utför även projektering för att momentet ska lyckas på bästa sätt. Ekipaget är konstruerat för att uppta minimal plats på arbetsområdet.

Tryckning:

Vi har jordraketer i olika storlekar och även anpassade spetsar för att kunna dra tillbaka på tex villatomter.

Plöjning:

RGG har olika maskiner i olika storlekar för att anpassa sig efter specifikt uppdrag. Vibrerande och statiska. Stora och små. Dragande och förläggande.

Kedjegrävning:

Hos oss finns kedjegrävare i flera storleksklasser. Från villatomtmark till åkermark. Även återfyllnadsplogar för förenkling av arbetet.

Microtrenching:

Metoden utförs med industriella diamantklingor och påverkas inte av fyllningen i marken. Metoden har hög framfart och minimerar ingreppet i ytan. Metoden är ett helt koncept med specialutvecklad återfyllningsmetod och försegling som är godkända och beprövade.

 

Personalen som utför arbetet är utbildade efter både statliga och kommunala regler men även som vi vill kalla det innehar dom "kabelförståelse".

 

RING OSS för mer info!